Çfarë është Loja Promocionale e Kuponit Tatimor

"Loja Promocionale e Kuponit Tatimor" është pjesë e fushatës sensibilizuese dhe promovuese të organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe e mbështetur nga Ministria e Financave. Kjo lojë ka si qëllim sensibilizimin e konsumatorit për tërheqjen e kuponave tatimor gjatë blerjes së produkteve apo shërbimeve.

Duke ruajtur të gjithë kuponat tatimor të tërhequr gjatë Nëntor-Dhjetorit 2015 , Çdo qytetar mund të bëhët pjesë e lojës dhe të ketë mundësinë që të fitojë një nga 511 shpërblimet monetare.